Zgodnie z zaplanowaniem lepszej organizacji w naszej brygadzie, po uprzednim skonsultowaniu tego* (wiecie jak to się odbyło) ustalam że: 1. Od dnia dzisiejszego spotkania obowiązkowe odbywać się będą w pierwszą sobotę każdego miesiąca. 2. Spotkania "dodatkowe" na które oczywiście tak jak wynika z wcześniejszych ustaleń, że osoby dojeżdżające mogą lecz nie muszą być obecne (wiadomo chwali się każdego obecność ale też liczę się że każdy ponosi koszty związane z dojazdem itd.). Osoba nie będąca na spotkaniu "obowiązkowym" raczej wypada aby była na tym "dodatkowym". Wiadomo że istotne ważne kwestie będą omawiane na tym obowiązkowym.Spotkanie "dodatkowe" rozumieć należy jako dopracowanie zagadnień poruszonych wcześniej a związanych z działalnością brygady a nie możnością omówienia ich w inny sposób niż tylko poprzez spotkanie. 3. Sposób podania informacji o godzinie i miejscu pozostaje bez zmian.(przypominam o odesłaniu potwierdzenia i określeniu się co do obecności ). 4. Okolicznościami zmiany daty spotkania obowiązkowego oczywiście będą uroczystości, święta,wyjazdy nasze, przypadki losowe itp. O czym zobowiązuję się każdego poinformować. 5. W imieniu swoim proszę o dostosowanie się do w/w ustaleń, myślę że umożliwi nam to sprawniejszą skuteczność w działaniu. 6. Wszelkie uwagi, prośby a nawet groźby;D oraz fakt przyjęcia do wiadomości informacji proszę kierować na e-mail : brygadawielkopolska@onr.h2.pl
#1