Furą możemy skoczyć, na spotkaniu się obgada jutro :)
#1