Sluchajcie, teraz możemy tam uderzyć do kibiców którzy nie trawili tamtejszego ONRu.
#1