Jako RN Łódzkie co zrobiliśmy, co zrobimy w najbliższym czasie: 1. fp RN i grupa do szybkiego kontaktu między tzw. sztabem w Łodzi 2. Sztab RN w Łodzi: a. spotkanie 8.05 b. wyznaczenie spotkania otwartego z RN : 31.05 (Bosak i ja prelegentami) c. po kongresie - spotkanie wewnętrzne z org. , stow., fundacjami , które chcemy wciągnąć do prac nad RN d. wrzesień wstępnie - spotkanie otwarte z RN na temat problemów Łodzi i województwa, przedstawienie 4 pomysłów na Łódź, zapowiedzenie objazdu po woj. e. jesień, zima - objazd po woj. f. skład sztabu : 3 os. po stronie naszej, 2 nam przychylne- MW: 1 osoba i 1 im przychylna / łącznie 7 os. 3. Wypracowanie wstępnej wizji na Łódź: 4 hasła/ płaszczyzny działań - ze względów bezpiezeńtwa nie chcemy ich ujawniać ani na forum, ani na fb tym bardziej *** Do każdej płaszczyzny chcemy stworzyć zespół składający się z przedstawicieli org., stow. zajmujący się pracą nad projektami i pomysłami wraz z RN - rozmowy i spotkania trwają 5. Pomysł założenia komisji dialogu - org. składająca się z 5 podmiotów - organ opiniotwórczy i posiadający inicjatywę uchwałodawczą , działający w budynku Urzędu Miasta - absolutnie w naszym zasięgu - myślę, że jest szansa do końca roku 6. Wstępne wkręcenie naszych ludzi w Izbę Przedsiębiorców Katolickich/ jestem już po wstępnej rozmowie z prezesem 7. Kontakty i współpraca w organizacji wszelkich obchodów Żołnierzy Wyklętych, rotmistrza Pileckiego - z Komitetem skupijącym masę org. patriotycznych / Obecnie współorganizujemy marsz i całe obchody rotmistrza Pileckiego 8. Akcja przeciw budowie trasy niszczącej tereny zielone i wysiedlającej mieszkańców - trasa Konstytucyjna/ zaproponowaliśmy nowy szlak trasy, jeden z członków sztabu ma projekt stowarzyszenia dla rywalizacji o ten temat z sld. Akcja w toku 9. Pismo ws. zmiany parku Podolskiego na Park Pileckiego złożone w obecności wszystkich liczących się mediów w Łodzi na ręce prez. Łodzi To na razie tyle z Łodzi. W najbliższym czasie widzę raczej setki spotkań, rozmów, itd., by stworzyć strukturę, pomysły i dopiero wyjść na dobre do ludzi
Maciek @ 2013-05-18 11:11:43
#1